Stratili ste heslo? Prosím, zadajte používateľské meno, alebo e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme odkaz pre vytvorenie nového hesla.

Obchodné podmienky pre veľkoodberateľov

Všeobecne záväzné obchodné podmienky pre veľkoodberateľov a partnerov spoločnosti Gentlejam.

Veľkoodberateľ vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky”) pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar veľkoodberateľ kupuje od predávajúceho.

Vzťahy medzi predávajúcim a veľkoodberateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a veľkoodberateľa. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia obchodných podmienok určenými pre bežného kupujúceho.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Veľkoodberateľom môže byť každý právny subjekt, fyzická osoba podnikateľ, štátna organizácia, alebo zriaďovateľ registrovaný v internetovom obchode ako veľkoodberateľ. Predávajúci si vyhradzuje nárok registráciu veľkoodberateľa zrušiť bez udania dôvodu.

Veľkoodberateľovi  vzniká nárok na veľkoobchodné ceny pri záväznej jednorazovej objednávke nad 30 kusov produktov z výnimkou darčekových obalov. Predávajúci má nárok pri odbere nad 100 kusov produktov, alebo celkovej jednorazovej hodnote záväznej objednávky nad 1000 € (slovom tisíc eur) vystaviť zálohovú faktúru, pričom plnenie záväznej objednávky začne plynúť dňom zaznamenania platby na účet predávajúceho.

Za personalizáciu sa považuje umiestnenie loga priamo na etiketu produktu s výnimkou darčekových obalov. Na základe záväznej objednávky predávajúci zhotoví produkty s etiketou, na ktorej bude umiestnene logo klienta. Logo klienta bude podliehať korporačnému dizajnu. Veľkoodberateľ je povinný zaslať logo klienta emailom na adresu info@gentlejam.sk a to vo vektorovej grafike v čiernobielej verzii. Predávajúci je povinný spracovať grafický návrh, ktorí veľkoodberateľ odsúhlasí. Cenu za personalizácie stanoví predávajúci individuálne. Doba dodania začne plynúť odo dňa schválenia grafického návrhu. Minimálny odber pre personalizáciu je 100 kusovo z jedného druhu tovaru. Doba dodania je 15 pracovných dní.

Za komplimentku sa považuje umiestnenie tlačoviny do darčekového obalu. Komplimentku je možné objednať výlučne spolu s darčekovým obalom. Cenu za komplimentku stanoví predávajúci individuálne. Na základe záväznej objednávky predávajúci zhotoví komplimentku, na ktorej bude umiestnený grafický návrh klienta. Grafický návrh klienta bude podliehať korporačnému dizajnu. Veľkoodberateľ je povinný zaslať grafický návrh klienta emailom na adresu info@gentlejam.sk a to vo vektorovej grafike. Predávajúci je povinný spracovať grafický návrh, ktorí veľkoodberateľ odsúhlasí. Doba dodania začne plynúť odo dňa schválenia grafického návrhu. Minimálny odber pre komplimentku je 30 kusovo z jedného druhu tovaru. Doba dodania je 10 pracovných dní.